pondělí 16. ledna 2012

Filly

Filly-obraz, balada
Filly se narodila jednoho dne ze zlatého vajíčka. Sotva se postavila poprvé na nožky, vše pod jejími kopýtky vzkvétalo do půvabných tvarů a barev, kroutilo se do nekonečných spirál a kutálelo a cinkalo jako zvonivé perličky. Filly to připadalo legrační, tak skákala po světě a radovala se. Když dospívala, začala více uvažovat a přišla na jednu věc. A sice na to, že vzkvétají ta místa, kde spadla něčí slza. Místa, která byla šedivá a smutná.. Filly má dar měnit smutek na radost. Při tom zjištění naklonila hlavu na bok a přemýšlela...je to nádherné, takový dar, na světě je mnoho bolu a smutku. Budu tedy chodit a šedivá, zmoklá, smutná místa měnit na kouzelná a veselá, barvami hrající...Jenomže přestože Filly chodila a chodila, zjistila, že je kolem tolik žalu a slz, že se jí nikdy nepodaří celý svět změnit. Tak tedy se snaží co může, kolikrát na pokraji svých sil, klopýtá v loužích, mění je v mechová jezírka, ale je jí z toho moc smutno. Cítí ten zmar, cítí, že ač má dar, tak se tohle místo změnit nepodaří...Chodí a chodí, hledá a bloudí, nikdy se nezastaví a vlastní slzu drží na krajíčku, aby si nepřidělala další práci....

3 komentáře: