pondělí 16. ledna 2012

Filly

Filly-obraz, balada
Filly se narodila jednoho dne ze zlatého vajíčka. Sotva se postavila poprvé na nožky, vše pod jejími kopýtky vzkvétalo do půvabných tvarů a barev, kroutilo se do nekonečných spirál a kutálelo a cinkalo jako zvonivé perličky. Filly to připadalo legrační, tak skákala po světě a radovala se. Když dospívala, začala více uvažovat a přišla na jednu věc. A sice na to, že vzkvétají ta místa, kde spadla něčí slza. Místa, která byla šedivá a smutná.. Filly má dar měnit smutek na radost. Při tom zjištění naklonila hlavu na bok a přemýšlela...je to nádherné, takový dar, na světě je mnoho bolu a smutku. Budu tedy chodit a šedivá, zmoklá, smutná místa měnit na kouzelná a veselá, barvami hrající...Jenomže přestože Filly chodila a chodila, zjistila, že je kolem tolik žalu a slz, že se jí nikdy nepodaří celý svět změnit. Tak tedy se snaží co může, kolikrát na pokraji svých sil, klopýtá v loužích, mění je v mechová jezírka, ale je jí z toho moc smutno. Cítí ten zmar, cítí, že ač má dar, tak se tohle místo změnit nepodaří...Chodí a chodí, hledá a bloudí, nikdy se nezastaví a vlastní slzu drží na krajíčku, aby si nepřidělala další práci....

pondělí 2. ledna 2012

Fawnhawk "Hunters Hide" from benjamin kutsko on Vimeo.

kouzelná Tove

V čarodějném lese se babička posadila a vyřezávala prapodivná zvířata. Tvořila je z větví a kousků dřeva, nechyběly jim tlapky ani čumáčky, ale jejich podobu jen nastínila, nebyla přesná. Zachovávala si duši dřeva a v zaoblení svých hřbetů a nohou si nesla záhadu růstu. Stala se navždy součástí rozkládajícího se lesa. Někdy je vyřezávala přímo do pařezu nebo kmenu stromu. Jejích dřevěných zvířátek přibývalo. Byla všude - zavěšena na stromech, usazená obkročmo na větvi, opřená o kmeny nebo také zaražená do země. Přední nohy jim trčely z močálu nebo pokojně schoulená spala u nějakého kořenu. Tu byla jen siluetou ve stínu, tu zase dvě až tři pohromadě se spolu rvala nebo milovala. Babička pracovala jen se zralým dřevem, které už našlo svůj tvar, nebo lépe řečeno ji zaujaly a vybírala si takové kusy dřeva, které vyjadřovaly to, co chtěla....